logo

Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken
N I E U W S B R I E F   - februari 2019

Waarom deze Nieuwsbrief?

Met deze Nieuwsbrief geeft het bestuur u een aanvulling op de informatie die u krijgt middels De Nieuwe Kroniek, per persoonlijke mail en de info welke op de website van de OKT staat. 
Het bestuur meent dat er naast de hierboven genoemde info-kanalen behoefte is aan een snel geschreven en direct verzonden nieuwsbericht met actuele berichten over zaken die in onze vereniging plaats vinden. 
Deze Nieuwsbrief is de eerste uitgave. Het is de bedoeling dat deze gepubliceerd blijft worden tussen de verschijningsdata van De Nieuwe Kroniek, d.w.z. tenminste driemaal per jaar. Heeft u kopij, vragen, tips en adviezen enzovoorts, laat het ons dan gerust weten.

Martin van der Mark, voorzitter.Van de bestuurstafel

Het bestuur van de Oudheidkamer vergadert eenmaal in de drie weken op haar vergaderadres: Kerkstraat 30-32. Naast vaste onderwerpen zoals financiën en berichten uit de werkgroepen wordt ook aandacht besteed aan de binnengekomen post. Meestal is deze post afkomstig van collega- verenigingen, maar soms betreft het verzoeken om bijdragen voor een bijzondere activiteit of een boekuitgave.
Is de activiteit of de boekuitgave in lijn met de doelstellingen van de vereniging dan zal de reactie van het bestuur een positieve zijn. Zo is in het afgelopen jaar een ondersteuningsbijdrage gegaan naar:
 • Open Monumenten Dag
 • Het boek "Plotseling was het oorlog"
 • Jubileum concert en tentoonstelling KVTM
 • Cursus Tielologie
 • Aankoop pentekening Pieneman
 • Jubileumboekje Inloophuis
 • Erfgoedprijs
 • Profielwerkstukken

Hoogtepunten van de afgelopen periode

illustratier
opening van het nieuwe depot van BATO op 15 december 2018
15 december 2018
Onze archeologen (de BATO) openden op zaterdag 15 december 2018 hun nieuwe depot voor hun vondsten aan de Buitenbulkweg 12 in Tiel, in de nabijheid van hun werkplaats. Zij lieten Wethouder Frank Groen symbolisch de sleutel opgraven. De werkgroep maakte van de feestelijke gebeurtenis meteen gebruik om hun 40-jarig jubileum te vieren.
illustratier
nieuwjaarsreceptie 2019

Woensdag 19 december 2018
Ons jaarlijkse vrijwilligersbuffet werd de laatste keer gehouden bij Van der Valk, Hotel Tiel. Het is een blijk van dank voor al het goede werk dat velen voor de diverse commissies van de OKT verrichten. Velen tesamen met hun partners, ongeveer 40 aanwezigen genoten van de lekkernijen die gerserveerd werden.

5 januari 2019
Op 5 januari 2019 was onze traditionele nieuwjaarsreceptie bij het Regionaal Archief. Wij danken onze leden en vrijwilligers voor de grote opkomst en natuurlijk ook voor alle goede wensen!

Nog meer BATO-nieuws
Op 8 februari jl. nam Toine Bäcker van de BATO afscheid van het RSG-Lingecollege. Hij is daar maar liefst 46 jaar in dienst geweest en daar was het ook dat hij enthousiast gemaakt werd voor de archeologie, niet in laatste plaats doordat hij ooit nauw samenwerkte met de grondlegger van de BATO, Guus Taconis.
Een delegatie van de OKT was aanwezig bij de afscheidsreceptie, niet alleen om Toine de hand te schudden maar ook op zijn speciale verzoek om het goede werk van de OKT en de BATO nog eens te benadrukken met een informatiestand in de hal van het Lingecollege.

Vooruitblik activiteiten werkgroepen

De Historische Werkgroep Tiel (HWT) heeft dit jaar plannen om een 7e editie uit te brengen van het Biografisch Woordenboek van Tiel (BWT).
Verder is een start gemaakt met het "straatnamenprojekt": de betekenis van de "Dahliastraat" is eenvoudig te raden, maar wat is de betekenis van de Papesteeg versus de Prinses Beatrixlaan?
Daarnaast werkt de HWT mee aan het project "Frontgebied West- Betuwe" (in kaart brengen en in 2019-2020 uitdragen van de laatste oorlogsmaanden). Tenslotte is de titel gekozen voor het jubileumboek.


De redactie van De Nieuwe Kroniek buigt zich alweer over de inhoud van het volgende nummer van dit informatieve en lezenswaardige verenigingsbulletin. Zij proberen de inhoud altijd weer zo gevarieerd mogelijk te maken, zowel qua tekst als afbeeldingen. Een klein tipje van het komende nummer willen we wel alvast oplichten: In het Stedenboek van de beroemde cartograaf Joan Blaeu uit 1649 staat een plattegrond en een aanzicht van de stad Tiel. Daarbij een uitvoerige beschrijving waarin de stad onder andere als volgt omschreven wordt: 'Tiel is een redelijck-wel-ghefortificeerde Stadt, van gesonde lucht'. Juist bij die 'gesonde' lucht zet auteur Wim Veerman vraagtekens. Was die lucht wel zo gezond? Rook het in Tiel nou lekker of stonk het er gewoonweg? En wat had de zeventiende-eeuwse stadssecretaris Cornelis Udents, verantwoordelijk voor de tekst in het boek van Blaeu, nou precies geschreven? Lezen we zijn tekst of heeft het stadsbestuur creatief ingegrepen?
Verder hebben we nog een artikel over het zeventuig op de plank liggen. Welk tuig zult u denken. Wel, het zeventuig. Dit klinkt nu nog raadselachtig, maar de Kroniek helpt u op weg en wapent u met kennis. Na lezing van de Nieuwe Kroniek is zeventuig voor u een begrip.
In de naam van onze vereniging staat 'en Omstreken'. Daarom besteden wij ook regelmatig aandacht aan de omgeving van Tiel. Dit keer richten we de schijnwerper op Patrick Kroon (1862-1941), onderwijzer te Varik met veelzijdige artistieke talenten.

De Programma Commissie meldt: Excursie per bus naar Zwolle (zaterdag 11 mei), met koffie na aankomst, stadswandeling o.l.v. stadsgidsen, lunch, boottocht en borrel ter afsluiting. Nadere informatie volgt.
Op zaterdag 19 mei is er een extra bijeenkomst op Thedinghsweert met lezingen door mevrouw Rijckenberg en meneer Van Beuningen over het landgoed. Dit als vervolg op onze kleine excursie afgelopen september. We zijn bezig met het programma voor het volgende seizoen dat in het teken zal staan van Tiel en omstreken in de naoorlogse jaren.

De Commissie Open Monumentendag, waar de OKT in vertegenwoordigd is, begon reeds met de voorbereidingen voor dit evenement op zondag 15 september as., vorig jaar is dit initiatief nieuw leven in geblazen, het was erg succesvol. Het landelijke thema van 2019 is: "Plekken van Plezier". Uw ideën hiervoor zijn van harte welkom. Welke Tielse Monumenten kunnen wij voor ons publiek openstellen in het kader van dit thema? Wilt u helpen deze leuke dag gestalte te geven? Laat het ons dan weten, wij zijn bij voorbeeld - evenals het vorig jaar - op zoek naar vrijwilligers voor de monumenten in de middag. Van de vrijwilliger wordt gevraagd enig toezicht te houden gedurende 2 a 3 uur op 15 sept.a.s.

De organisatie van de jaarlijkse JDCP-lezing (Joan Derk van der Capellen tot den Pol) heeft intussen een nieuwe datum geprikt, 31 oktober 2019 in de Raadszaal, binnenkort meer hierover.

Personalia

In de week van 11 februari krijgt onze secretaris, de heer Emile Smit, een oproep voor een hartoperatie in Nieuwegein. Vanaf deze plaats veel sterkte gewenst en een spoedig herstel!!

Erfgoedbeleid Gemeente Tiel 2019-2023

Vanuit de Gemeente bereikte ons het verheugende nieuws dat zij voor de komende vier jaar gaan kijken naar de mogelijkheden om het Tiels Erfgoed een bijdrage te laten leveren aan een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente. Dit wordt binnenkort vastgesteld in de nota erfgoedbeleid 2019-2023 met daarin onder andere de volgende speerpunten:

 • Het unieke verhaal van Tiel in drie thema's: Fruitstad, Handelsstad en waterrijk
 • Een grote zichtbaarheid van de monumenten
 • Het instellen van een instandhoudingsplicht van onze monumenten
 • Het aanwijzen van stadsgezichten in de binnenstad
 • Meer aandacht geven aan herbestemming en leegstand
 • Een tijdelijke aantrekkelijkheidsregeling voor monumenteneigenaren
 • Een pilot rondom het herstellen van historische puien in winkelstraten
 • Meer aandacht voor historisch groen

Agenda t/m oktober 2019

donderdag 21 februari Blauw op straat, lezing door Gerard Buijs
vrijdag 22 februari vergadering commissie JDCP-lezing
dinsdag 12 maart De reizende hofhouding van de hertogen van Gelre, lezing door Jacobus Trijsburg
zaterdag 11 mei Grote excursie naar Zwolle
zondag 19 mei Kleine excursie naar Thedingsweert met lezing aldaar
zondag 7 juli Tiel Toont, opening van het Culturele Seizoen in Tiel
zondag 15 september Landelijke open Monumentendag
donderdag 31 oktober 2019    Jaarlijkse JDCP-lezing


In de volgende nieuwsbrief

- Meer over de JDCP-lezing van 2019.
- De Musical over het leven van JDCP
- Flipje gaat herleven in onze fruitstreek (Streekbeleving, het Fruitpark bij Wadenoijen).
- Verfraaiing Tielse binnenstad met aandacht voor historische thema's

illustratier
Stoomgemaal De Tuut
JDCP-lezing in Appeltern

De patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol, geboren in Tiel, is de naamgever van de jaarlijkse JDCP-lezing in de raadszaal van Tiel, die door de Oudheidkamer Tiel wordt georganiseerd. Hij was Heer van Appeltern en bezat daar zijn "Heerlijkheid", waar hij rond 1780 zijn oproep aan het Nederlandse volk schreef.

Op zondag 24 februari 14 uur wordt in stoomgemaal De Tuut bij Appeltern een JDCP-lezing gehouden die door Museum De Tuut wordt georganiseerd.
De entree is € 10,--. Inschrijven kan door middel van een e-mail aan info@de-tuut.nl.

Zie ook www.de-tuut.nl.

Colofon

Samenstelling van deze nieuwsbrief door Marjon de Lange en Martin van der Mark. Lay-out: Dick Buijs.
Contact: nieuwsbrief@oudheidkamer-tiel.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor afmelding voor deze nieuwsbrief)Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken

klik hier als u in de toekomst onze Nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen.
N.B. De leden van de Oudheidkamer hoeven zich niet aan te melden.
Zij krijgen de Nieuwbrief automatisch toegestuurd.