Historische Werkgroep Tiel


HWT-uitgaven
De Historische Werkgroep Tiel (HWT) heeft in de afgelopen 30 jaar geschiedenis geschreven.

Het doorzoeken van archieven en andere bronnen heeft geleid tot een stroom van publicaties. De belangrijkste zijn het Kalendarium van Tiel (overzicht van de gebeurtenissen in Tiel vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden), de zes delen van het Biografisch Woordenboek van Tiel, waarin meer dan 200 vroegere Tielenaren worden beschreven en verschillende jubileumuitgaven ten behoeve van de Oudheidkamer.

Momenteel (voorjaar 2021 ) zijn de voorbereidingen voor het Lustrumboek 2021 met als thema : Tiel in oude beelden, geschilderd en getekend, gaande.

Daarnaast is de website Oorlogsslachtoffers Tiel gereed en is het project Straatnamen in Tiel ver gevorderd. Het doel van het project Straatnamen is om op internet een database te presenteren met de straatnamen en de "naamgevers" daarvan.

Op de pagina boekuitgaven vindt u de titels die momenteel nog bij de Oudheidkamer verkrijgbaar zijn.

De werkgroep beschikt over een eigen website waar zowel op de werkgroep zelf als op de verschenen publicaties uitgebreid wordt ingegaan.