Digitaal archief


Brief aan de gemeente Tiel naar aanleiding van het voorstel tot sloop van het pand Voorstad 31/33.
tekst van de brief

Jaarstukken seizoen 2020-2022

  - Jaarrekening Oudheidkamer 2021 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2021 (uitgebreid)

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2020
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2020 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2020 (uitgebreid)
  - Verslag ledenvergadering 13-10-2020

Jaarstukken seizoen 2017-2019

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2019
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2019 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2019 (uitgebreid)
  - begroting 2020 (d.d. november 2019)
  - Jaarverslag Oudheidkamer 2018
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2018 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2018 (uitgebreid)
  - Jaarverslag Oudheidkamer 2017
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2017 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2017 (uitgebreid)

Documenten bijeenkomst JDCP op 2-11-2018, raadszaal Tiel.

  - tekst lezing van Nikki Kroeze.
  - tekst lezing van Nelleke Noordervliet.

Brief aan de politieke partijen in de gemeente Tiel over het belang van historisch erfgoed.
tekst van de brief en de bijlage

Documenten bijeenkomst JDCP op 3-11-2017, raadszaal Tiel.

  - tekst lezing van Teun Stoetman.
  - powerpoind-dia's lezing door Prof. Paul Schnabel.

Documenten bijeenkomst JDCP op 4-11-2016, raadszaal Tiel.

  - inleiding door burgemeester Hans Beenakker
  - lezing door dr. Iris Korthagen.

Jaarstukken seizoen 2014-2016

  - Jaarverslag Oudheidkamer 2016
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2016 (beknopt)
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2016 (uitgebreid)
  - Jaarverslag Oudheidkamer 2015
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2014
  - Jaarrekening Oudheidkamer 2015


Nieuwsbrief Oudheidkamer (vanaf 2019)

  - Nieuwsbrief februari 2019
  - Nieuwsbrief juli 2019
  - Nieuwsbrief november 2019
  - Nieuwsbrief april 2020
  - extra Nieuwsbrief april 2020
  - Nieuwsbrief juni 2020
  - extra Nieuwsbrief september 2020
  - Nieuwsbrief oktober 2020
  - Nieuwsbrief november 2020
  - Nieuwsbrief januari 2021
  - Nieuwsbrief februari 2021
  - Nieuwsbrief maart 2021
  - Nieuwsbrief juni 2021
  - Nieuwsbrief augustus 2021
  - Nieuwsbrief oktober 2021
  - Nieuwsbrief november 2021
  - Nieuwsbrief januari 2022
  - Nieuwsbrief april 2022

Nieuwe Kroniek

  - jaargang 1 nr 1 (jun 2009)     
  - jaargang 1 nr 2 (dec 2009)
  - jaargang 1 nr 3 (apr 2010)
  - jaargang 2 nr 1 (sep 2010)
  - jaargang 2 nr 2 (mrt 2011)
  - jaargang 2 nr 3 (apr 2011)
  - jaargang 3 nr 1 (sep 2011)
  - jaargang 3 nr 2 (mrt 2011)
  - jaargang 3 nr 3 (juli 2012)
  - jaargang 4 nr 1 (dec 2012)
  - jaargang 4 nr 2 (mei 2013)
     Special Waalcrossings '44-'45
  - jaargang 4 nr 3 (sept 2013)
  - jaargang 5 nr 1 (mrt 2014)     
  - jaargang 5 nr 2 (juli 2014)
  - jaargang 5 nr 3 (nov 2014)
  - jaargang 6 nr 1-2 (mei 2015)
     Themanummer 1940-1945
  - jaargang 6 nr 3 (sept 2015)    
  - jaargang 7 nr 1 (jan 2016)
  - jaargang 7 nr 2 (mei 2016)
     Lustrumuitgave (115 jaar)
  - jaargang 7 nr 3 (okt 2016)
  - jaargang 8 nr 1 (jan 2017)
  - jaargang 8 nr 2 (mei 2017)
  - jaargang 9 nr 1 (april 2018)
  - jaargang 9 nr 2 (juli 2018)
  - jaargang 9 nr 3 (december 2018)
  - jaargang 10 nr 1 (april 2019)
  - jaargang 10 nr 2 (augustus 2019)
  - jaargang 10 nr 3 (december 2019)
  - jaargang 11 nr 1 (mei 2020)
  - jaargang 11 nr 2 (augustus 2020)
  - jaargang 11 nr 3 (december 2020)
  - jaargang 12 nr 1 (april 2021)
  - jaargang 12 nr 2 (augustus 2021)
  - jaargang 12 nr 3 (december 2021)


Documenten inzake bestemmingsplannen binnenstad Tiel

Pamflet van werkgroep Waardevol Tiel
  - Oproep behoud van Historische Tielse Steegjes, mei 2014 (2,8 Mb)
Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan binnenstad
  - Brief aan college van B & W van Tiel d.d. 2 november 2007
Inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan binnenstad
  - Brieven aan college van B & W van Tiel (01-07-2008 en 01-08-2008)
Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan binnenstad Tiel
  - Brief aan gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 10 december 2008
inzake het welstandsbeleid in de gemeente Tiel
  - Verklaring van de Werkgroep Waardevol Tiel en Vereniging Oudheidkamer
conform Monumentenwet aan te wijzen als archeologisch monument
  - Aanvraag Beschermstatus Tolhuiskwartier d.d. maart 2010


archief

De onderstaande documenten kunnen als pdf-bestand worden gedownload.

De Kleine Kroniek (Mededelingen Oudheidkamer Tiel)
 opvolger van Mededelingenblad M.O.T. (pdf-bestanden)

  - juni 2013
  - september 2013
  - december 2013
  - maart 2014


Mededelingen Oudheidkamer Tiel   t/m maart 2013 (M.O.T.)
(pdf-bestanden)

  - augustus 2006
  - december 2006
  - maart 2007
  - juni 2007
  - september 2007
  - oktober 2007
  - januari 2008
  - februari/maart 2008    
  - september/oktober 2008    
  - november 2008
  - december 2008

  - februari/maart 2009    
  - maart 2009
  - juni 2009
  - september 2009
  - november 2009
  - januari 2010
  - maart 2010
  - augustus/september 2010  
  - oktober 2010
  - december 2010
  - februari 2011

  - maart 2011
  - september 2011
  - december 2011    
  - maart 2012
  - juni 2012
  - september 2012
  - november 2012
  - maart 2013 (1)
  - maart 2013 (2-Xanten)

 Historische onderzoeksverslagen

  - Tabakspijpen, gevonden in de Tielse stadsgracht (verslag 2011) (pdf-bestand; 4 Mb),
     bij baggerwerkzaamheden in 2007 gevonden, naderhand overgedragen aan archeologiewerkgroep BATO en door BATO beschreven
  - Knopen, munten, penningen, gevonden in de Tielse stadsgracht (verslag 2011) (pdf-bestand; 2,2 Mb),
     bij baggerwerkzaamheden in 2007 gevonden, naderhand overgedragen aan archeologiewerkgroep BATO en door BATO beschreven
  - Middeleeuwse binnenvaartschepen,
     goederenvervoer rond de Karolingische periode; auteur: Luit van der Tuuk (pdf-bestand; 4,2 Mb)
  - Scherven met een luchtje,
     resultaten onderzoek naar aardewerkresten in een 16e eeuwse beerput in Tiel (2006); auteur: F.P. Westra (pdf-bestand; 13,1 Mb)
  - Roode marmelade, paradijskorrels en vennekoel,
     resultaten archeologisch onderzoek aan een 17e eeuwse beerput in Tiel (2005); auteur: H. van Haaster (pdf-bestand; 1,7 Mb)
  - De dubbelnederzetting Tiel-Zandwijk; auteur: dr. E.J.Th.A.M.A. Smit 2007 (pdf-bestand; 1,1 Mb)
  - Plein 38-44; archeologisch verslag door werkgroep BATO 2008 (pdf-bestand; 1,3 Mb)
  - De Harmonie; archeologisch verslag door werkgroep BATO 2008 (pdf-bestand; 1,6 Mb)

BATO-jaarverslagen en andere BATO-documenten zijn te vinden op de website van BATO.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24-05-2022