De Nieuwe Kroniek


Sinds 2009 verschijnt enige malen per jaar het tijdschrift De Nieuwe Kroniek, dat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Oudheidkamer Tiel. De redactie bestaat uit Wim Veerman, Peter Schipper, Ria Kragten en Pierre van der Schaaf.
Suggesties voor en opmerkingen over dit blad graag richten aan de redactie van Nieuwe Kroniek .

Leden van de Oudheidkamer ontvangen het blad gratis. Voor niet-leden is het tijdschrift voor € 5,-- te koop bij de plaatselijke boekhandel.


Jaargang 13 nr. 2 (juni 2022) bevat de volgende artikelen.
afbeelding titelblad nieuwe kroniek volgt
 • Burgers en bestuur in Tiel
  Tielse burgers kiezen de Tielse gemeenteraad. Bob Willemsen vertelt, hoe de verkiezingsprocedure en de verschillen tussen de in de raad vertegenwoordigde bevolkingsgroepen in de afgelopen 200 jaar veranderden.
 • 'Moeke' Kok, spil in het verzet
  Regina Kok-Thijssen uit Maurik was in de Tweede Wereldoorlog de spil van het verzet in Maurik en omgeving en het huis van de familie Kok was een toevluchtsoord voor onderduikers en na september 1944 voor geallieerde soldaten op weg naar het zuiden. De straat Regina Kok hofje in Maurik is naar haar genoemd.
 • De Burcht van Wadenoijen
  Wim Veerman beschrijft het kasteel van Wadenoijen, gebouwd omstreeks 1810 en gesloopt rond 1880 bij de aanleg van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel.
 • Elf keer het Hoogeinde
  Aan de hand van elf afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe de straat tussen 1645 en 2020 is veranderd, verwoest en na 1945 weer is opgebouwd.
 • Wie voor een dubbeltje geboren is, ...
  Tiel heeft in de afgelopen 1000 jaar vele onderwijsinstellingen en onderwijsvormen gehad. Naast de Latijnse school (die al in 1088 bestond en waaruit het gymnasium voortkwam) waren er rond 1900 lagere scholen die kosteloos waren en andere waar het schoolgeld f 1,50 per maand was (voor velen in die tijd onbetaalbaar). De ambachtsschool werd in 1899 opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Tiel kende ook de Rijkstuinbouw-winterschool, diverse mulo's en de HBS. Tegenwoordig zijn het Lingecollege en ROC Rivor grote onderwijsinstellingen.
 • Hoe de familie Pino in Tiel kwam.
  Aan de hand van enkele graven op de Joodse Begraafplaats in Tiel schrijft Pierre van der Schaaf over de komst van de Joden naar Nederland in de Gouden Eeuw en naar Tiel. Sander Pino, die in 1800 naar Tiel kwam, is na zijn dood in 1836 begraven op deze begraafplaats, evenals zijn vrouw en diverse kinderen en kleinkinderen.
 • Verder ...
  • plaatsing monument voor vijf gefusilleerden aan het Bleekveld.
  • tentoonstelling Alles Kwijt over verwoesting en wederopbouw van Tiel in en na 1945.
  • aankondiging Open Monumentendag Special (10 juli) in Tiel.
  • twee boekbesprekingen.
  • aanwinsten van het Flipje- en Streekmuseum Tiel: een oorlogsherinnering geschonken door Ben Manassen.
  • informatie van het RAR.
Jaargang 13 nr. 1 (maart 2022) bevat de volgende artikelen.
afbeelding titelblad nieuwe kroniek volgt
 • Restauratie van de kerk van Wadenoijen (1954)
  Maarten Vermeulen had destijds een tekening gemaakt van de kerk tijdens deze restauratie en Jan Nout was erbij betrokken als leerling-timmerman. Lia van Burk vat hun herinneringen samen.
 • Inbraak in Kasteel Zoelen
  In de nacht van 23 op 24 maart 1955 maakten drie figuren uit de Amsterdamse onderwereld bij de inbraak in Kasteel Zoelen een gigantisch fortuin buit. Een aantal maanden later werd de zaak opgelost en het grootste deel van de buit teruggevonden. De bestolen kasteelheer H.J.G. Völcker was toen al overleden.
 • Ruim honderd jaar stijldansen in Tiel
  100 jaar geleden begon Tielenaar Jan Bemer een dansschool in Tiel. Deze wisselde enige malen van eigenaar en eindigde zijn bestaan (als Dansschool de Hovenier) rond het jaar 2000. In 1978 kwam er een dansschool bij, opgericht door Antoine Timmermans, die thans nog bestaat als dansschool Wildschut. De genoemde A.Timmermans beschrijft de geschiedenis van deze dansscholen.
 • Elf keer de Voorstad
  Aan de hand van elf afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe de straat tussen 1645 en 2020 is veranderd.
 • Wie ligt er in dat graf
  P. Hofstede Crull (1862-1925) werd, na een jarenlang verblijf in Suriname als waarnemend gouverneur, officier van justitie in Tiel. Zijn graf op begraafplaats Ter Navolging ligt verscholen onder een taxusstruik.
 • Kelderherinneringen
  Tijdens de evacuatieperiode januari-mei 1945 bleven zo'n 60 Tielenaren, onder wie directeur Gouverne, achter in de kelders van jamfabriek De Betuwe om de fabriek provisorisch draaiende te houden. Een van de kelderbewoners heeft herinneringen aan deze periode opgeschreven. Peter Schipper wijdt er een artikel aan.
 • Verder ...
  • herplaatsing gymnasium-gedenksteen (1888-1938) aan het Kalverbos.
  • winnaressen profielwerkstukprijs Lingecollege Lyceum, beschikbaar gesteld door de Oudheidkamer Tiel.
  • een archeologische vondst van de Groenmarkt in Tiel: een trip (een type schoen).
  • Cultuur als een 'jojo': toegangspoort Het Eierland gerestaureerd; het pand Weerstraat 39 wordt bedreigd; paneel over de komst van Molukkers in 1951 aan de Burg. Meslaan.
  • in memoriam: Willem Rijneke (1941-2021).
  • twee boekbesprekingen.
  • aanwinsten van het Flipje- en Streekmuseum Tiel: drie aquarellen geschilderd door Lies Veenhoven (1919-2001).
  • informatie van het RAR.
Jaargang 12 nr. 3 (december 2021) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
 • Tiel een gekroonde stad
  Tiel heeft een stadswapen en een eigen stadszetel waarvan een weergave op vele plaatsen te vinden is. Sinds 1979 heeft Tiel ook een "huismerk" bestaande uit vier kwartcirkels in de kleuren geel, wit en zwart. Wim Veerman schrijft erover.
 • Stoomtrein door de Hilversumstraat
  Anders dan de titel doet vermoeden gaat het niet speciaal om een trein maar om Frits Tenthof (1921-1993), die twee rechterhanden moet hebben gehad en die zich bekwaamde in het bouwen van miniatuur stoommachines. De mini-stoomtrein, geliefd bij kleine kinderen, was een erg bekende creatie van hem. Rinus Scholtes vertelt erover.
 • Elf keer Het Plein
  Aan de hand van elf afbeeldingen vertelt Emile Smit hoe Het Plein tussen 1645 en 2020 is veranderd.
 • De Sint-Lambertuskerk van Ophemert
  Vanaf de vroege Middeleeuwen tot 1683 kende het dorp Ophemert naast de nog bestaande Sint-Maartenskerk ook de Sint-Lambertuskerk, waarvan nu vrijwel niets meer over is. Emile Smit schrijft erover.
 • De Waalschokker Neeltje Jantje
  Hans Oosterman beschrijft de geschiedenis van deze vissersboot, die recent met subsidie van de Oudheidkamer Tiel is gerestaureerd.
 • Verder ...
  • Veel te doen in Tiel: Open Monumentendag, terugplaatsing van een stukje oude stadsmuur, Thorarol terug in Tiel (en tentoongesteld in het Tielse museum)
  • twee archeologische vondsten uit een afvalput op het Kalverbos
  • de brand van 1954, die het café De Roskam aan de Westluidensestraat in de as legde en waarbij twee personen om het leven kwamen
  • in memoriam: Anne Marie Daalderop
  • twee boekbesprekingen
  • een aanwinst van het Flipje- en Streekmuseum Tiel: het schilderij Gezicht op de Linge bij Landhuis Djoerang in Zoelen door H.C. van Mourik (1877-1944), dat afkomstig is van de inboedel van Jeanne Vernooij-Verbrugh uit Wijk bij Duurstede
  • informatie van het RAR
Jaargang 12 nr. 2 (augustus 2021) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
 • Hippies in de polder
  Henk van der Linden, zelf een huidige bewoner van Thedinghsweert, beschrijft de biologische landbouwschool Warmonderhof, die tussen 1969 en 1993 op het landgoed Thedinghsweert was gevestigd.
 • Een limonadefabriek aan de Voorstad
  Bert Leenders beschrijft de limonadefabriek Hilo, die na de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen uit een Ophemertse drankenhandel. Tussen 1950 en 1970 was Hilo Cola een begrip in het Rivierengebied. De limonadefabriek hield in 1970 op te bestaan.
 • Wat en suikerzakje vertelt
  Peter en Tineke Schipper beschrijven café De Blauwe Hand op de hoek van de Stationsstraat en het Burgemeester Hasselmanplein, dat vanaf het einde der 19e eeuw heeft bestaan, totdat het in 1976 afbrandde.
 • Tien keer de Groenmarkt
  Tien afbeeldingen en foto's van de Tielse Groenmarkt uit de periode 1649 tot 2021 worden door Emile Smit van een toelichting voorzien.
 • Geschiedenis van het Meissenbord
  Tussen 1963 en 2020 bezat de Oudheidkamer Tiel een bijzonder stuk serviesgoed, bekend als het Meissenbord, dat ooit eigendom was geweest van stadhouder Willem V. Rond 1930 was dit in het bezit van bankier H. Gutmann, die het in 1934 gedwongen moest verkopen. Een van overheidswege ingestelde restitutiecommissie oordeelde in 2019 dat dit serviesstuk aan de erven van Gutmann diende te worden teruggegeven.
 • De zusters/dames Spiering
  Henriette (1852-1921) en Jeanne (1862-1944) Spiering worden beschreven door Wim Veerman. De zusters zijn bekend geworden als auteur van Christelijke literatuur (Henriette) en als oprichters van ziekenhuis Bethesda en van de Vereeniging tot Evangelisatie van Tiel en de Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel
 • Verder ...
  • Een bericht van de nieuw opgerichte Stichting Carillon Tiel
  • een leerfragment gevonden bij een archeologische opgraving met een ingekrast pentagram laat zien dat de drager zich wilde beschermen tegen satan en hekserij
  • twee boekbesprekingen
  • een aanwinst van het Flipje- en Streekmuseum Tiel: een vroeg werk van Johan Ponsioen, dat aan het museum is geschonken uit de nalatenschap van familie Peterse-Orlemans
  • informatie van het RAR.
Jaargang 12 nr. 1 (april 2021) [ pdf-bestand ] bevat de volgende artikelen.
nieuwe kroniek
 • Diverse berichten over het 24ste lustrum van de Oudheidkamer
  zoals aankondiging Lustrumboek 2021 en aankondiging plaatsing in Tiel van borden met historische stadsgezichten.
 • Vijf Wadenoijse weeskinderen
  In 1903 en 1906 overlijden resp. Cornelis en Johanna van Meenen. Zij laten negen kinderen achter, van wie de jongste vijf in een Nijmeegs weeshuis terechtkomen, financieel gesteund door de diaconie in Wadenoijen. Lia van Burk-Priester ging op zoek naar hun levensverhaal.
 • Gietijzeren paaltjes op de Joodse begraafplaats Tiel
  Bij diverse graven op de Joodse begraafplaats aan Voor de Kijkuit in Tiel is een nummer aangebracht op een gietijzeren paal, andere zijn voorzien van een grafsteen. Pierre van der Schaaf vertelt, hoe de hebraicus Jakob Becker heeft gepoogd vast te stellen welke overledenen in de graven liggen.
  Pierre van der Schaaf beschrijft in dit nummer (in een ander artikel) ook over de voortgang van de restauratie van deze begraafplaats.
 • De Amstelhoek
  Peter en Tineke Schipper beschrijven café De Amstelhoek op de hoek van de Kijkuit en Voor De Kijkuit, dat rond 2015 na een eeuw ophield te bestaan.
 • Verder ...
  • Een expositie in het Tweestromenlandmuseum in Beneden-Leeuwen over joden in het Land van Maas en Waal in het begin van de 20ste eeuw
  • een geitenleren boekband uit de 17e eeuw, die in 1983 in een beerput werd gevonden en door wijlen Guus Taconis, destijds lid van de archeologiewerkgroep BATO, is geconserveerd
  • twee boekbesprekingen
  • OKT-prijzen voor profielwerkstukken van leerlingen van Lingecollege Lyceum
  • twee aanwinsten van het Flipje- en Streekmuseum Tiel
  • informatie van het RAR.


OUDERE NUMMERS :Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 07-07-2022